biografie◄   boeken◄   filographie◄   scčnes◄   beelden   schilderijen

 


 

Uitgaven

Gabor Lodi

bij Filograph

   

 

1
Beeldende Kunst Filosofie

Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 1997
220 pagina’s, 14 afbeeldingen
isbn 90-901030-2-3
e-boek 2016 isbn/ean 978-90-77913-25-3
download eboek Beeldende Kunst Filosofie ◄


2
Töredékek Lódi Gábor Schuitemaker ◄
Lidwien Képzőművészet Filozófiájából
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 1998
72 pagina's, 1 afbeelding
isbn 90-804711-1-9
download eboek Töredékek ◄

3
Geef mij tien eeuwigheden ◄
copyright Filograph 2004
120 pagina's, 106 pentekeningen
isbn 90-804711-7-8

4
Gabor Lodi, tekeningen beelden schilderijen ◄
copyright Filograph 2004

60 pagina’s, 48 afbeeldingen van tekeningen en
schilderijen, 150 kleine tekeningen
isbn 90-804711-6-x

5
Filografika ◄
copyright Filograph 2004
105 pagina’s, 100 tekeningen
isbn 90-804711-8-6

6
Filografika arceringen ◄
copyright Filograph 2004
90 pagina’s, 80 tekeningen
isbn 90-779130-2-5

7
Filographie oorsprong, deel 1,2,3 ◄
copyright Filograph 2005
2400 pagina’s, 75.000 tekeningen
isbn 90-779130-1-7

8
Filographie oorsprong, selectie ◄
copyright Filograph 2005
300 pagina’s, 1000 tekeningen
isbn 90-779130-3-3

9
Filographische voorstudies ◄
copyright  Filograph 2005
100 pagina's, afbeeldingen van schilderijen en beelden

isbn 90-779130-4-1 

10
Filosofie van het denken, tekeningen rajzok ◄
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2005
162 pagina’s, 140 pagina’s tekeningen
isbn 90-779130-6-8

11
Cartoons ◄
copyright Filograph 2005
200 pagina’s
isbn 90-779130-5-x 

12
Filographie, schrift 1 ◄
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2006
100 pagina’s, foto’s
isbn 90-779130-7-6

13
Filographische combinaties ◄
Gabor Lodi
copyright Filograph 2008
110 pagina's, 108 afbeeldingen
isbn 978-90-77913-09-3

14
Filographie, filosofie van denken in vormen ◄
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2008
164 pagina's, 373 afbeeldingen
isbn 978-90-77913-08-6
e-boek 2016 isbn/ean 978-90-77913-26-0
download eboek Filographie,
filosofie van denken in vormen

15
Filográfia, gondolkodás filozófia formákban ◄
Szemelvények

Lódi Gábor, Schuitemaker Lidwien
copyright Filograph 2009
25 pagina's, 92 afbeeldingen
isbn 978-90-77913-10-9

16
Geef mij tien eeuwigheden ◄
118 filographische taferelen
Adjon tíz örökkévalóságot
118 filograph halmaz

Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2010
240 pagina's, 400 afbeeldingen
isbn 978-90-77913-11-6

17
Bundeltje ◄
Gabor Lodi
copyright Filograph 2011
112 pagina's, 18 afbeeldingen
isbn/ean 978-90-77913-00-0

18
Filogram ◄
Gabor Lodi
copyright Filograph 2012
100 pagina's, 98 afbeeldingen
isbn/ean 978-90-77913-12-3

19
Filographische tekeningen ◄
Gabor Lodi
copyright Filograph 2014
106 pagina's
101 pagina's met afbeeldingen
isbn/ean e-boek 978-90-77913-20-8
isbn/ean gedrukte versie 978-90-77913-19-2

20
Corporatieve ideeën in de kunst 1940-1945 ◄
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2000
200 pagina’s, 30 collages
isbn90-804711-5-1

21
Relatieve Kunst Criteria Beeldende Kunst Realiteit ◄
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2000
128 pagina’s, 60 tekeningen
isbn 90-804711-2-7

22
Georg Lukács' esthetica en realisme ◄
in de beeldende kunsten
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2000
150 pagina’s, 50 tekeningen
isbn 90-804711-4-3  

23
Filosofie van het denken ◄
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2002
226 pagina’s, 28 tekeningen

isbn 90-804711-3-5 
e-boek 2016 isbn/ean 978-90-77913-24-6
download eboek Filosofie van het denken

24
Philosophy of thinking ◄
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2005
220 pagina’s, 25 tekeningen
i
sbn 90804711-9-4

25
Chaos Engel ◄
Otto Fenyvesi
vert. Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2012
100 pagina's, 9 collages
isbn/ean 978-90-77913-13-0

26
Wereld zonder arm en rijk ◄
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2013
164 pagina's, 14 afbeeldingen
e-boek isbn 978-90-77913- 15-4
download eboek Wereld zonder arm en rijk ◄

27
Jan Sierts Wierenga schilderijen ◄

red. Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2013
215 pagina's, 100 afbeeldingen
isbn e-boek
978-90-77913-16-1
isbn gedrukte versie 978-90-77913-17-8

28
Mihaly Novak schilderijen Novák Mihály festmények ◄
red. Gabor Lodi en Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2014
70 pagina's, 62 afbeeldingen
isbn e-boek 978-90-77913-18-5

29
Ontstaan en ontwikkeling van filographische vormen
Gabor Lodi
copyright Filograph 2015
130 pagina's, 124 afbeeldingen
isbn e-boek 978-90-77913-21-5

30
Wereld in de greep van rijken
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2016
130  pagina's , 60 afbeeldingen
isbn gedrukte versie 978-90-77913-23-9
e-boek isbn 978-90-77913-22-2 ◄

download eboek Wereld in de greep van rijken

31
Waarheid ◄
Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2018
177  pagina's , 85 afbeeldingen
isbn gedrukte versie 978-90-77913-28-8
isbn eboek 978-90-77913-27-7

download eboek Waarheid ◄

32
Jan Sierts Wierenga tekeningen ◄
red. Gabor Lodi en Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2019
90  pagina's , 80 afbeeldingen
isbn gedrukte versie 978-90-77913-30-7-8
e-boek isbn 978-90-77913-29-1

33
Waarneming ◄
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker

copyright Filograph 2020
60 pagina's, 25 afbeeldingen
e-boek  isbn 978-90-77913-31-4
download eboek Waarneming ◄

34
Perception ◄
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2020
60 pagina's, 25 afbeeldingen
isbn/ean 978-90-77913-32-1
download eboek Perception ◄


35
Naar een eerlijke wereld

Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2020
20 pagina's, 10 afbeeldingen
isbn/ean 978-90-77913-33-8
download eboek Naar een eerlijke wereld ◄

36
Filographische eindeloosheden ◄
Gabor Lodi, Lidwien Schuitemaker
copyright Filograph 2023
140 pagina's plusminus 800
isbn/ean 978-90-77913-34-5
download eboek Filographische eindeloosheden ◄


 

 

 

Uitgeverij Filograph

Uitgeverij Filograph is een instelling zonder winstoogmerk en komt voort uit Visueel Concept Studio. Uitgeverij Filograph is opgericht in 1987 door Gabor Lodi en Lidwien Schuitemaker, voor de verzorging en verspreiding van hun publicaties. De elektronische uitgaven zijn kosteloos te downloaden.

 

 

  

                            Filográf kiadó                        

A Filográf kiadó egy nonprofit intézmény, a Vizualis Koncept Studióból' alakult ki. A Filográf kiadót 1987-ben alapította Lódi Gábor és Schui-temaker Lidwien, publikacióik közzétételére. Az elektronikus kiadványok ingyenesen letölthetők.

 

 

  terug naar boven ◄