biografie◄   boeken◄   filographie◄   scènes◄   beelden   schilderijen◄

  

Schilderijen
 

De hierna volgende filographische schilderijen zijn gemaakt naar aan-leiding van foto's, om aan te tonen dat de mens in staat is met simpele middelen, zoals verf en kwast, weer te geven wat hij waarneemt. Door herhaling van deze schilderstechniek kan de foto en de waargenomen realiteit steeds nauwkeuriger worden weergegeven. De scènes en schilderijen zijn gefotografeerd en geschilderd door Gabor Lodi en Lidwien Schuitemaker. 


 

Deze filographische schilderijen met vormcomposities zijn een selectie uit een groot aantal experimenten waarbij het toeval een grote rol speelde. Op een zwart-witte onderschildering zijn een paar dunne lagen aangebracht.
  

Onderstaande grijze schilderijen zijn resultaat van een poging de ruimte weer te geven zoals we die kunnen voorstellen wanneer op de voor-werpen geen licht valt. Zonder lichtbron hebben objecten geen kleur en zijn ze waarschijnlijk grijs.
 


  
  

 

Deze schilderijen zijn afbeeldingen van filographische vormen en taferelen, waarbij op elk schilderij een wit filographisch symbool is aangebracht om te zien hoe deze de ruimte binnen het schilderij beïnvloedt. In de schaakbordschilderijen die verderop te zien zijn, zijn de filographische symbolen in het geschilderde tafereel verwerkt.


 

     
     De volgende afbeeldingen zijn geschilderde stellingen van het driedimensionale filographisch spel. Deze afbeeldingen zijn zo bij elkaar gezet dat ze een groepering vormen. Deze groepering is een voortzetting van het filographisch spel met afbeeldingen van stellingen. De groepering kan steeds veranderd worden en de afbeeldingen kunnen naar believen geroteerd worden.   

 

 


Onderstaande filographische schilderijen, het zogeheten continuum, zijn collageschilderijen van de bovenstaande 6 geschilderde stellingen. De onderlaag bestaat uit bovenstaande afbeeldingen, op de  bovenlaag zijn deze afbeeldingen nogmaals geschilderd maar in een andere volgorde. Zo ontstaat een vloeiende reeks die steeds maar door lijkt te gaan. Op volgorde leveren deze schilderijen één groot tafereel op.


 

  
  


   

 

Deze vierkante schilderijen zijn collages van filographische taferelen. De composities zijn zo opgebouwd dat de schilderijen verplaatst en gedraaid kunnen worden, waardoor het geheel verandert en steeds een nieuwe combinatie ontstaat.
          

       

        
           
 

Onderstaande schilderijen zijn onderdeel van een experiment. Van deze schilderijen zijn collages gemaakt. De figuren kunnen in allerlei standen gezet worden, net als de driedimensionale figuren van het filographisch spel. De acht schilderijen horen bij elkaar en worden naast elkaar tentoongesteld in één lijst (2.10 cm x 5.60 cm). 


 
 
          

 
 
 Onderstaande schilderijen zijn ontstaan door het uitschilderen van drie filographische collages die zijn opgenomen als illustraties in het boek Wereld zonder arm en rijk. Deze drie zijn gekozen omdat ze het spel De uitgesloten derde uitbeelden. Twee taferelen zijn nagenoeg identiek, op het derde tafereel zijn enkele onderdelen hetzelfde als op de andere twee.  Twee lijnsilhouetten en een identiek schilderij met wat meer kleuren zijn toegevoegd,  waarmee diverse symmetrische groeperingen kunnen worden gemaakt.  De schilderijen kunnen in verschillende volgorden geplaatst en geroteerd worden. 
 


 

 
 

De volgende schilderijen hebben de naam gekregen Reality check omdat drie van de negen schilderijen vervaardigd zijn vanuit lijn-tekeningen, de andere van foto's. Door de manier waarop ze zijn uitgewerkt, is het verschil nauwelijks waarneembaar. Maar deze mini-male verschillen maken het mogelijk om op zoek te gaan naar de 'realiteit'. De negen schilderijen vormen een geheel, maar hun plaats en richting in de reeks is variabel. De afmeting van de schilderijengroep is 3 m x 2.10 m. Hoewel de schilderijen afzonderlijk een betekenis, gaat het om wat ze uitbeelden als geheel.  


 


Onderstaande schilderijen zijn afbeeldingen van een filographische collage, een zogeheten OERP-collage (O: ooievaar, E:eend, R:ram, P:paard, namen van filographische vormen die voor deze soort collages zijn gebruikt). De schilderijen kunnen op verschillende ma-nieren gegroepeerd worden. Elk schilderij is op zich een geheel maar is ook deel van een variabele verzameling. De afmeting van de schilderijengroep is 2.10 x 1.65 m. Deze schilderijen zijn vervaardigd met acryl en olieverf, net als de andere schilderijen op deze website.    
   
   
 Onderstaande schilderijen zijn op doek overgebrachte filographische lijnvormen. Met witte verf zijn ze plastisch geschilderd, zo dat ze op gipsen filographische beelden lijken.
             

       
 


Het eerstvolgende schilderij is een op doek geprojecteerde foto van een filographisch tafereel. Het schilderij ernaast is een op doek overgebrachte filographische lijnbasisvorm. Met witte verf zijn de vormen plastisch geschilderd, zo dat ze op een gipsen filographisch beeld lijken.

 


                  
Voor onderstaande schilderijen zijn filographische tekeningen met potlood rechtstreeks op het doek overgebracht, en plastisch uitge-schilderd. De schilderijen kunnen in verschillende volgorden gezet  en geroteerd worden. Deze groepering is één schilderij, maar de onder-delen kunnen ook als schilderij functioneren. 
 
 


    
    
    
De volgende serie is een drieluik van drie smalle filographische vormen. Twee ervan zijn aan de zijkant geplaatst en een middenin. Door de schilderijen verschillend te plaatsen en te roteren, ontstaan diverse combinaties en ruimtes.
   
Op het onderstaande schilderij zijn de kwadraten volgens het principe van de gouden snee gegroepeerd. De kwadraten kunnen naar believen gedraaid worden en zo ontstaat steeds een andere afbeelding. Het kleine schilderij is het wisselschilderij en zij duidt een verhouding aan tot het geheel.
 

 

    

                                              

 

                                               
Onderstaande serie collageschilderijen is samengesteld uit verknipte filographische vormen. De schilderijen kunnen van plaats veranderen en gedraaid worden. Zo ontstaan telkens andere ruimtes en een ander geheel. De schilderijengroep kan ook functioneren als twee triptychons.


    

      

  Collageschilderijen gecombineerd met filographische lijnvormen die ruimtelijk zijn uitgeschilderd. De 9 schilderijen kunnen gedraaid en van plaats veranderd worden.
       
 
            
 
       
Experiment waarin filographische vormen met structuur zijn gecom-bineerd met glad uitgeschilderde filographische vormen; een rood rond vlak dat onderdeel is van een filographische vorm beïnvloedt de hele verzameling .
                        
 

  
 

Uitgeschilderde filographische taferelen die uit de ruimte verschijnen.
Bepaalde vormen keren terug en de drie schilderijen vormen één doorlopend verhaal. 

 

   


 


 

   


 

  


 


 


Meer beeldend werk van Gabor Lodi en Lidwien Schuitemaker
is te vinden op Facebook onder: Lidwien Schuitemaker

 

 

 

 

 
terug naar boven ◄