biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scčnes ◄   beelden ◄   schilderijen ◄   

 


'Filográfia, gondolkodás filozófia formákban, szemelvények' vissza-tükrözi a gondolkodás, az anyag és a tér (űr) kapcsolatát. A tanul-mányban elfogadott az agy és az anyag kapcsolata mikroszinten. Cselekedeteink által a gondolkodás formálja az anyagot és ez a meg-változott anyag formálja a gondolkodásunkat. A gondolkodás által az anyag öntudatra ébred. Az automatikus rajz egyike az anyag és a gon-dolkodás kapcsolatának. A tudat az automatikus rajz tartama alatt kevésbé ellenőrzi a vonalvezetést. Egyesek úgy  vélik, az  automatikus rajz  a véletlen alkalmazása, ahogy a képzőművész Hans Arp azt hasz-nálta. A filográfiai kutatáshoz az automatikus rajz által készült rajzok szolgának alapul. Ötszázezer rajzból tizenkét alapforma került kivá-lasztásra, amelyek egyben a filográfiai játék részei. A játékkal filográ-fiai halmazok készültek, témákat felhasználva a tudományból, filo-zófiából és művészetből. A halmazokról a fényképek kollázsokká kerül-tek feldolgozásra, amelyekkel láthatóvá vált az ember, a tér és az anyag viszonya. A kollázsokat és fényképeket analizáltuk tizenkét alap-elemmel (anyag, vonal, szín, perspektíva, stb.). Ezek az elemzések rámutatnak egy úgynevezett külön (extra) térre gondolkodásunkban. Ezt a külön teret az ember kevésbé használja, mert cse-lekedeteit a történelemben kialakult tudás vezeti. Ez a tudás egyrészt előny, másrészt számunkra korlát a valóság feltárásában. A filográfiával megkíséreltük ledönteni ezt a korlátot. Elképzelhető, hogy a filográfiai formákkal, játékkal majd a jövőben gondolatokkal utazni lehet az űrben és ezáltal erősebben összekötődik a gondolkodásunk és a világűr.

 

  
      

 

A 'Filogáfia, gondolkodás filozófia formákban szemelvények' szövege itt megtalálható ◄

 

isbn 978-90-77913-10-9

 

terug naar boven