biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scčnes ◄   beelden ◄   schilderijen   

 

 


 

Doordat deze tekeningen via zogeheten automatisch tekenen zijn vervaardigd, laten ze iets zien van de verborgen vormen in ons denken, ‘onderbewustzijn’. Deze vormen kunnen beschouwd worden als een binding tussen ruimte, materie en denken en misschien verwijzen ze ook naar in een genetisch geheugen opgeslagen oer-vormen. Wanneer deze vormen met elkaar gecombineerd worden ontstaat een haast eindeloze variatie aan beelden, die de moge-lijkheid bieden de binding van ruimte, denken en materie te bestu-deren. Ruimte, denken en materie zijn van dezelfde aard, daarom zijn ze niet strijdig met elkaar. Via ons denken begrijpt de materie zichzelf, wat tot gevolg heeft dat wij via denken (het ‘zien’ of ‘licht’ ofwel be-wustzijn) waarschijnlijk sneller dan het licht kunnen reizen (het licht heeft ettelijke lichtjaren nodig tot het centrum van ons Melkwegstelsel, in onze gedachten is een fractie van een seconde hiervoor voldoende) Op microniveau en andere niveaus zijn hersenen en denken in ver-binding met de ruimte.
Net als bij schaken een stelling op het bord niet veel betekent als we de regels niet kennen en we de extra dimensie die het spel biedt en die zich deels in het denken en deels op het bord bevindt niet zien, zo is het met deze vormen ook ongeveer, alleen hier kunnen wij de spel-regels zelf bepalen en de ‘extra dimensie’ in ons denken grenzeloos vergroten, als het ware een vormwereld, vormuniversum, creëren. Met uitgebreide bestudering van deze vormen, ook driedimensionaal, is de filographie, ruimte vorm filosofie, bezig. Met uitvergrotingen, ver-kleiningen en toevoegen van een derde dimensie (beeldhouwwerken), worden de combinatiemogelijkheden tussen deze vormen, ruimte-vor-men, extra vergroot. De filographische vormen zijn te beschouwen als modellen van de ruimte.


 

isbn 90-779130-1-7

 

terug naar boven ◄