biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scčnes ◄   beelden ◄   schilderijen    

 


 

Filographie, filosofie van denken in vormen is de weergave van het onderzoek naar de binding tussen denken, materie en ruimte. Aangenomen wordt dat op microniveau de hersenen in verbinding staan met de overige materie. Door activiteit vervormt denken de materie en deze vervormde materie beďnvloedt weer het denken. Via denken wordt materie bewust van zichzelf. Automatisch tekenen is een van de uitingsvormen van de binding tussen denken en materie. Tijdens automatisch tekenen wordt de lijnvoering zo min mogelijk gecontroleerd door het verstand. Door sommigen wordt beweerd dat automatisch tekenen toepassing van toeval is, zoals ook de beeldend kunstenaar Hans Arp dit hanteerde.
De uit automatisch tekenen ontstane tekeningen zijn gebruikt als basis voor het filographisch onderzoek. Uit vijfhonderdduizend tekeningen zijn twaalf basisvormen geselecteerd die tevens onderdeel zijn van het filographisch spel. Met dit spel zijn filographische taferelen gemaakt aan de hand van thema’s uit wetenschap, filosofie en beeldende kunst. De foto’s van deze taferelen zijn verwerkt tot collages, waarmee zichtbaar gemaakt is hoe de mens materie en ruimte opvat. De foto’s en collages hiervan zijn geanalyseerd met behulp van twaalf basiselementen (materiaal, lijn, kleur, perspectief en dergelijke). Deze analyses tonen de aanwezigheid van een extra ruimte in ons denken. Van deze ruimte maakt de mens weinig gebruik omdat hij in zijn denken en handelen vooral geleid wordt door historisch gegroeide kennis. Deze kennis is zowel een hulp als een beperking bij zijn onderzoek van de werkelijkheid. Met de filographie is een poging gedaan om deze beperking te doorbreken. Misschien kan via de filographische vormen met gedachten gereisd worden door de ruimte, waardoor een sterkere binding ontstaat tussen ons denken en het heelal.

      

Een samenvatting van  Filographie, filosofie van denken in vormen is hier te vinden ◄

 

isbn 978-90-77913-08-6

 

terug naar boven ◄